Nader rapport : 34 123 Nader rapport inzake Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties