Motie : Motie van het lid Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28286-1256 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over Dierenwelzijn

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1255 Verzamelbrief dierenwelzijn

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28973-218 Duurzame Veehouderij

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Begroting Economische Zaken (onderdeel landbouw en Natuur) (XIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dieren in de veehouderij

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Dierenwelzijn

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20