Statenpassage

Motie : Motie Roemer over een afdwingbare norm van 10% voor de inhuur van externen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.G.M. Roemer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31311-260 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Zzp

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31311-246 Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

35166-21 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juni 2019, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijgewerkte tekst

35166, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 27 mei 2019)

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35166-7 Nota van wijziging

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35166-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35166-4 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief Kamer

35166-3 Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35166-2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35166-1 Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Lijst van vragen en antwoorden

34950-VIII-9 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Verantwoordingsdebat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (31311-246)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45