Motie : Motie Van der Burg c.s. over mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.M.M. Heijnen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.H. Algra, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (Kamerstuk 26643-904)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-904 Rijksbreed cloudbeleid 2022

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO ICT bij de overheid (AO d.d. 12/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Rijksbreed cloudbeleid 2022 (26643-904)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30