Moties

24 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over een betaalbaar energielabel (t.v.v. 30196-699)

2020D02426
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD

Moties

24 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Wassenberg over de handhaving van verkeersovertredingen met tractoren (t.v.v. 35188-11)

2020D02414
Indiener Frank Wassenberg
Kamerlid PvdD

Moties

24 jan 2020

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Bisschop over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten (t.v.v. 35188-9)

2020D02409
Indiener Suzanne Kröger
Kamerlid GL

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Hijink en Westerveld over bewerkstelligen dat het proces van afbouw van zorglocaties bij de Hoenderloo Groep voorlopig bevroren wordt

31839-706
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Voordewind c.s. over met gemeenten andere mogelijkheden onderzoeken om in een passende vervolgplek te voorzien

31839-708
Indiener Joël Voordewind
Kamerlid CU

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Westerveld over medewerkers in de jeugdzorg instemmingsrecht verlenen over fusies en het sluiten van afdelingen of instellingen

31839-711
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over in kaart te brengen hoeveel behandelplekken er zijn per diagnosegroep

31839-712
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Peters c.s. over een fusietoets in de jeugdzorg waarbij ook een fusie verboden kan worden

31839-709
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

23 jan 2020

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld (t.v.v. 31839-706)

31839-714
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Agema over opschorten van de voorgenomen sluiting van de Hoenderloo Groep

31839-707
Indiener Fleur Agema
Kamerlid PVV

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Peters en Voordewind over bekijken hoe de checks en balances en de governance van jeugdzorginstellingen versterkt kunnen worden

31839-710
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Westerveld c.s. over ook inzichtelijk te maken wat de Iandelijke gemiddelde wachttijden en de totale wachttijden per diagnose groep zijn

31839-713
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Hijink c.s. over maximale inzet om met initiatiefnemers te verkennen of een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk is

31839-705
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over de gevolgen van de stapeling van gemeentelijke eisen bij bouw- en renovatieprojecten

30196-697
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Koerhuis over een betaalbaar energielabel

30196-699
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Beckerman over de termijn om huurverlaging te vragen op basis van een verkeerd energielabel

30196-701
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Van Eijs en Sienot over het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelen

30196-696
Indiener Jessica van Eijs
Kamerlid D66

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Ronnes en Smeulders over de toepassing van ledverlichting door het Rijk

30196-698
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Beckerman over onderzoek naar het sjoemelen met energielabels

30196-700
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over embryoselectie en het kweken van embryo's nadrukkelijker uitdragen in de samenleving

35173-14
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA

Moties

23 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten (t.v.v. 31066-587)

2020D02314
Indiener Lammert van Raan
Kamerlid PvdD

Moties

23 jan 2020

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Nijboer en Otterloo over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

2020D02291
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

23 jan 2020

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Regterschot over de eerste concrete contouren van het aanvullend plan vóór het reces in april 2020 (t.v.v. 29325-109)

2020D02176
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Moties

23 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen (t.v.v. 34491-15)

2020D02170
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA

Moties

22 jan 2020

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Ojik over het verzoek van de Griekse regering om 2.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers te herplaatsen

32317-586
Indiener Jasper van Dijk
Kamerlid SP

Kies periode

tot Toepassen