Kamervragen

Zoekresultaten (383)

U zoekt op ‘van den hul’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Passend onderwijs

en ondersteuningsvraag, zodat er meer inzicht kan worden verschaft in het probleem? Deelt u tevens de mening dat het niet uitvoeren van dit verzoek politieke onwil is? Kunt u uw antwoorden toelichten? Vraag 14 Wat is...

2022D14022

Kamervragen

Het mogelijk verdwijnen van de Bredabus

Molen, Van den Berg en Inge van Dijk (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het mogelijk verdwijnen van de Bredabus (ingezonden 22 februari 2022). Vraag 1 Kent u het bericht «Van Zeeland...

2022D06972

Kamervragen

De aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252, nr. 19)

De aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252, nr. 19). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen...

2022D03611

Kamervragen

Het nieuws dat supermarkten samen met FNV de misstanden in de Italiaanse tomatenteelt willen aanpakken

Italië moeten wijzen op de bizarre misstanden die zich voordoen in de Italiaanse tomatenteelt? Vraag 6 Bent u bereid in Europees verband Italië aan te spreken op deze misstanden? 1 Antwoord op vragen van de leden...

2022D01805

Kamervragen

Het artikel 'Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden'

klassen op basis van gender en het afwijzen van seksuele diversiteit in lijn is met een reeks recent door de Kamer aangenomen moties, waaronder de motie van de leden Kwint cs. en de motievan de leden...

2021D27977

Kamervragen

De dreigende schoolsluitingen in drie grote steden

De dreigende schoolsluitingen in drie grote steden. «Juist met hen heb ik vorig jaar afspraken gemaakt»», www.gelderlander.nl/ home/minister-slob-verbaasd-over-alarm-van-grote-steden-over-het-lerarentekort-juist-methen-heb-ik-vorig-jaar-afspraken-gemaakt~a15ef76e/?referrer=https%3A%2F%2F www.google.com%2F 3 Antwoord op vragen van lid Van den Hul over

2021D27528

Kamervragen

Het terugsturen van Soedanese afgewezen asielzoekers naar Soedan

2020/09/24/besluit-op-wob-verzoek-over-soedan-24-september2020/Bijlagen+bij+besluit+op+Wob-verzoek+over+Soedan+24+september+2020+deel+1.pdf) p. 5 en 6. 10 Antwoord 6 op schriftelijke vragen van Van den Hul c.s. (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1812). Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 3 Vraag 19 Bent u het eens met

2021D24792

Kamervragen

Het bericht 'School duwt kinderen ongevraagd uit de kast'

3 Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? Vraag 7 In hoeverre komt de visie van de Gomarus4, dat seksualiteit thuishoort binnen een huwelijk tussen één man en één vrouw, overeen met het aangenomen...

2021D11360

Kamervragen

De vaccinatiestrategie voor kwetsbaren.

De vaccinatiestrategie voor kwetsbaren.. Deelt u de mening dat het de noodzaak onderstreept van prioriteit voor mensen met een handicap? Vraag 10 Deelt u de mening dat juist de groep met een medische indicatie het afgelopen...

2021D10104

Kamervragen

Het beleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om Nederlandse bedrijven te stimuleren tot investeringen in de sportsector van Qatar

Het beleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om Nederlandse bedrijven te stimuleren tot investeringen in de sportsector van Qatar. Vraag 5 Waarom stimuleert de RVO hoe dan ook Nederlandse investeringen in Qatar in het licht...

2021D09698

Kamervragen

De sloop van een Palestijns dorp

De sloop van een Palestijns dorp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z04035 Vragen van de leden Karabulut (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan...

2021D08828

Kamervragen

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z03530 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de...

2021D07827

Kamervragen

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02820 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan...

2021D06221

Kamervragen

De toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis

De toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02652 Vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de...

2021D05832

Kamervragen

Het ter dood veroordeelde Pakistaanse echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar

Het ter dood veroordeelde Pakistaanse echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02289 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Helvert (CDA), Van...

2021D05094

Kamervragen

De stelselmatige verkrachting van Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen

De stelselmatige verkrachting van Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen. Bent u bereid dit in Europees verband aan de orde te brengen, inclusief de mogelijkheid over te gaan tot sancties? 2 https://www.trouw.nl/nieuws/chinese-ambassadeur-veel-van-de-nederlandse-kritiek-op-china-isniet-acceptabel~b4544f6b/ Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

2021D05090

Kamervragen

Het bericht ‘Onverwacht zwanger door nieuw koperspiraaltje'

Het bericht ‘Onverwacht zwanger door nieuw koperspiraaltje'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02096 Vragen van de leden Ellemeet, Özütok (beiden GroenLinks), Kuiken en Van den Hul (beiden...

2021D04593

Kamervragen

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'. Zo nee, waarom niet? Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 2

2021D03485

Kamervragen

Het bericht 'Wat er met Ali, Samoal, Ibrahim gebeurde na hun uitzetting naar Soedan'

Het bericht 'Wat er met Ali, Samoal, Ibrahim gebeurde na hun uitzetting naar Soedan'. Vraag 9 Waarom is er doorgegaan met het aandringen op de afgifte van tijdelijke reisdocumenten voor uitzettingen, ondanks het feit dat er...

2021D03058

Kamervragen

Het bericht ‘Apartheid is in Israël al realiteit’

Het bericht ‘Apartheid is in Israël al realiteit’. Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn? Vraag 8 Welke stappen zouden er volgens u genomen moeten worden om de tweestatenoplossing dichterbij te brengen? Tweede Kamer...

2021D02801

Kamervragen

De situatie in Oeganda

inspanningen kan de Nederlandse regering leveren om, individueel of in samenwerking met de EU, in dialoog te treden met de Oegandese regering om ervoor te zorgen dat deze situatie niet zal escaleren? Toelichting: Deze vragen dienen...

2021D02326

Kamervragen

Vertraging in het onderzoek naar oorzaak, verloop en omvang van de knikkebolziekte in Oost-Afrika

Vertraging in het onderzoek naar oorzaak, verloop en omvang van de knikkebolziekte in Oost-Afrika. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z00948 Vragen van het lid Van den Hul...

2021D02337

Kamervragen

Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown

Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown. Vraag 6 Zijn ook in de huidige lockdown kinderen «uit het oog verloren» door scholen? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat dit? Wat wordt er gedaan...

2021D02098

Kamervragen

De zorgelijke ontwikkelingen voor het maatschappelijk middenveld in Oeganda in aanloop naar de verkiezingen

De zorgelijke ontwikkelingen voor het maatschappelijk middenveld in Oeganda in aanloop naar de verkiezingen. Vraag 6 Bent u bereid op korte termijn deze vragen te beantwoorden met het oog op de te houden verkiezingen in Oeganda...

2021D01442

Kamervragen

Het bericht ‘Vluchtelingen die in Nederland aankwamen, waren al statushouders in Griekenland’

Het bericht ‘Vluchtelingen die in Nederland aankwamen, waren al statushouders in Griekenland’. Vraag 6 Wat is uw reactie op het afschuwelijke bericht dat baby’s in het nieuwe opvangkamp op Lesbos worden gebeten door ratten?3 Vraag 7...

2020D54090