325 resultaten gevonden voor ‘van den hul’

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z14349 Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid,

2020D30558
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Het bericht ‘Ngo’s: hele modewereld betrokken bij dwangarbeid Oeigoeren’

Het bericht ‘Ngo’s: hele modewereld betrokken bij dwangarbeid Oeigoeren’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z14314 Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse

2020D30467
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA
Psychische mishandeling

Psychische mishandeling. En hoe vaak dit leidt tot een veroordeling Vraag 11 Registreert Veilig Thuis ook op psychische mishandeling Zo ja, hoe en op basis van welke definitie en is er informatie over het aantal meldingen Zo nee, waarom niet Registreren hulpverleners en psychologen ook psychische

2020D29942
Indiener Vera Bergkamp
Kamerlid D66
De oproep tot een continuïteitspakket voor jonge wetenschappers in de knel

De oproep tot een continuïteitspakket voor jonge wetenschappers in de knel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z14048 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de oproep tot een

2020D29875
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Het bericht ‘Minister Van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card’

Het bericht ‘Minister Van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card’. 1 CJP, 8 juli 2020, «Minister van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card», https:// www.cjp.nl/pers/2020/07/minister-van-engelshoven-eindigt-subsidie-op-de-mbo-card/82103/ kv-tk-2020Z13899 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer,

2020D29597
Indiener Niels van den Berge
Kamerlid GL
Het bericht 'Tunisia: Two-Year Sentence for Homosexuality'

Het bericht 'Tunisia: Two-Year Sentence for Homosexuality'. Vraag 8 Maakt u zich zorgen dat de koers van Tunesië zoals ingezet in 2018 met het instelling van de Commissie Individuele Vrijheden en Gelijkheid stagneert En zo nee, waarom niet En zo ja, heeft u deze zorgen overgebracht aan uw Tunesische

2020D28903
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Ongeveer 14.000 leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen die volgens het Centraal Planbureau zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mislopen

Ongeveer 14.000 leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen die volgens het Centraal Planbureau zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mislopen. 3053; antwoord ontvangen 8 juni 2020 kv-tk-2020Z13598 ’s-Gravenhage 2020

2020D28789
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
De rapportering van de bedrijven aangesloten bij het textiel convenant, van SOMO en de Schone Kleren Campagne

De rapportering van de bedrijven aangesloten bij het textiel convenant, van SOMO en de Schone Kleren Campagne. Vraag 9 Bent u bereid om zowel de Sociaal Economische Raad (SER) als de bedrijven die partij zijn bij het textielconvenant aan te sporen de aanbevelingen van dit rapport ter harte te nemen Tweede

2020D28492
Indiener Mahir Alkaya
Kamerlid SP
Het evaluatierapport van de schoonmaak van Ogoniland

Het evaluatierapport van de schoonmaak van Ogoniland. Vraag 9 Vindt u de situatie van de schoonmaak van de Nigerdelta nog steeds «te complex» voor een goed/fout afweging over de rol van Shell, inzake de afweging over het toestaan van deelname aan handelsmissies conform de motie Alkaya/Van den Hul2

2020D26699
Indiener Mahir Alkaya
Kamerlid SP
Een wetswijziging in Roemenië waarmee het recht om te zijn wie je bent wordt ondermijnd

Een wetswijziging in Roemenië waarmee het recht om te zijn wie je bent wordt ondermijnd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z11909 Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van

2020D25602
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA
Het bericht dat dak- en thuisloze LHBTI-jongeren driedubbel kwetsbaar zijn

Het bericht dat dak- en thuisloze LHBTI-jongeren driedubbel kwetsbaar zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z11594 Vragen van de leden Kerstens en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2020D24925
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA
De sluiting van het Hoenderloo College

De sluiting van het Hoenderloo College. Vraag 8 Bent u tevens bereid te onderzoeken of er tussen uw twee ministeries een mogelijkheid is een (tijdelijke) onder curatele stelling om de sluiting per 1 augustus aanstaande te voorkomen Zo nee, hoe verhoudt deze weigering regie te nemen zich tot de oproep

2020D24668
Indiener Attje Kuiken
Kamerlid PvdA
Beperkingen opgelegd aan studenten in het openbaar vervoer

Beperkingen opgelegd aan studenten in het openbaar vervoer. Vraag 12 Bent u bereid om bij de vervolggesprekken en -afspraken over het gebruik van het openbaar vervoer door studenten, ook de studentenbonden en onderwijsvakbonden tijdig te betrekken Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 2

2020D24667
Indiener Gijs van Dijk
Kamerlid PvdA
Het opstappen van de CEO van ontwikkelingsbank FMO

Het opstappen van de CEO van ontwikkelingsbank FMO.   Kunt u een toelichting geven op de selectieprocedure voor een nieuwe CEO Op welke wijze wordt er bij die selectieprocedure aandacht besteedt aan de capaciteit van kandidaten op het gebied van het bevorderen van een gezonde werkcultuur en het effectief

2020D24652
Indiener Tom van den Nieuwenhuijzen
Kamerlid GL
Het onderzoek waaruit blijkt dat nog altijd één op de vijf reformatorische scholen het homohuwelijk moreel onacceptabel vindt

Het onderzoek waaruit blijkt dat nog altijd één op de vijf reformatorische scholen het homohuwelijk moreel onacceptabel vindt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z10884 Vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Jasper van Dijk (SP)

2020D23571
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Selectief aanmeldbeleid bij basisscholen

Selectief aanmeldbeleid bij basisscholen. Zo nee, wat is volgens u de meerwaarde van de Onderwijsinspectie als toezichthouder op aanmeldbeleid Vraag 10 Acht u het mogelijk dat er meer basisscholen zijn die de regelgeving omtrent aanmeldprocedures aan hun laars lappen Zo ja, hoe en op welke termijn gaat

2020D22726
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Het bericht ‘Roemenië schrapt seksuele voorlichting’

Het bericht ‘Roemenië schrapt seksuele voorlichting’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z10430 Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Roemenië schrapt

2020D22692
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA
De doorvoer van ruim 10 miljoen kogelpatronen naar Turkije

De doorvoer van ruim 10 miljoen kogelpatronen naar Turkije. Wat was de reactie van de Tsjechische regering hierop Vraag 8 Hoe rijmt u uw uitspraak dat men binnen de EU moet vertrouwen op elkaars toetsing met de doorvoer van 10 miljoen kogelpatronen naar een land waarvoor Nederland geen wapenexportvergunningen

2020D22182
Indiener Bram van Ojik
Kamerlid GL
De verslechterende positie van LHBT+ mensen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

De verslechterende positie van LHBT+ mensen als gevolg van de COVID-19 pandemie.. Vraag 7 Bent u met de overheden van landen waar de positie van LHBT+ mensen is verslechterd daarover in gesprek en wat is inzet van deze gesprekken Kunt u daar inzicht in geven Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

2020D20307
Indiener Tom van den Nieuwenhuijzen
Kamerlid GL
Het lerarentekort in Rotterdam

Het lerarentekort in Rotterdam. Vraag 7 Wat vindt u ervan dat de onderwijswethouder Kasmi in zijn brief aan de Rotterdamse gemeenteraad aangeeft dat het «niet in de verwachting ligt dat het tekort aan bevoegde leraren opgelost kan worden de komende jaren» Deelt u de mening dat een dergelijke uitspraak

2020D19002
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben

13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z08780 Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 13.000 mbo’ers die

2020D18764
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Onderwijs in asielzoekerscentra

Onderwijs in asielzoekerscentra. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z08315 Vragen van de leden Kuiken, Van den Hul (beiden PvdA), Westerveld, Van Ojik (beiden GroenLinks), Groothuizen en Van Meenen (beiden D66) aan de Staatssecretaris

2020D17792
Indiener Attje Kuiken
Kamerlid PvdA
De manier waarop corona de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot

De manier waarop corona de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot. Vraag 7 Wat is uw reactie op de peiling van de PO-Raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) waaruit blijkt dat 40 procent van de scholen onvoldoende leraren verwacht te hebben voor de heropening vanaf 11 mei a.s.2 Vraag

2020D17535
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Het bericht dat de VN waarschuwt voor een hongerpandemie

met name in Afrikaanse landen, voor iedereen, inclusief de meest kwetsbaren Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van den Hul (PvdA), ingezonden 23 april 2020 (vraagnummer 2020Z07400). Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 2

2020D16147
Indiener L.I. Diks
Tweede Kamerlid

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen