Kamervragen

Zoekresultaten (100.208)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de gevolgen voor mensen als de Staat blijft procederen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de gevolgen voor mensen als de Staat blijft procederen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2023D18673

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de...

2023D18768

Kamervragen

Het bericht 'Nederlandse vissers gebruiken illegale netten om extra sliptong te vangen'

Het bericht 'Nederlandse vissers gebruiken illegale netten om extra sliptong te vangen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z07888 Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan...

2023D18599

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Pouw-Verwij over het wegnemen van obstakels om recreatiewoningen te bestemmen voor permanente bewoning

Uitstel beantwoording vragen van het lid Pouw-Verwij over het wegnemen van obstakels om recreatiewoningen te bestemmen voor permanente bewoning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2023D18570

Kamervragen

Directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

Directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z07887 Vragen van de leden Van Esch en Van Raan (beiden PvdD) aan...

2023D18598