Kamervragen

Zoekresultaten (100.196)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Chakor over deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen

Antwoord op vragen van het lid Chakor over deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen.

2024D20336

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Plas en Pierik over de Nationale Databank Flora en Fauna

Antwoord op vragen van de leden Van der Plas en Pierik over de Nationale Databank Flora en Fauna.

2024D20338

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kathmann en Six Dijkstra over de oproep van Europese politiechefs om end-to-endencryptie te verzwakken

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kathmann en Six Dijkstra over de oproep van Europese politiechefs om end-to-endencryptie te verzwakken. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de...

2024D20334

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Werf over het falend arrestantenvervoer in de Achterhoek

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Werf over het falend arrestantenvervoer in de Achterhoek. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D20335

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Hoeff en Crijns over het bericht 'Zorgen bij kinderombudsman: Steeds meer kinderen gaan niet naar school'

Antwoord op vragen van de leden Van der Hoeff en Crijns over het bericht 'Zorgen bij kinderombudsman: Steeds meer kinderen gaan niet naar school'.

2024D20297

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over het artikel 'Netbeheerders kunnen weinig met prioriteit voor Brainport'

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over het artikel 'Netbeheerders kunnen weinig met prioriteit voor Brainport'. AH 1793 2024Z06426 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie), mede namens de minister van...

2024D20259

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’. AH 1789 2024Z06200 Antwoord van minister Dijkstra (Medische Zorg) (ontvangen 21 mei 2024) Zie...

2024D20220

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kamminga over het bericht ‘Noodkreet gemeenten in Toeslagenaffaire’

Antwoord op vragen van het lid Kamminga over het bericht ‘Noodkreet gemeenten in Toeslagenaffaire’.

2024D20271

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'. AH 1791 2024Z07376 Antwoord van minister Van Weyenberg (Financiën) (ontvangen 21 mei 2024) Vraag 1 Wat...

2024D20226

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit ’s avonds'

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit ’s avonds'. AH 1790 2024Z07590 Antwoord van minister Dijkstra (Medische Zorg) (ontvangen 21 mei 2024) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar...

2024D20224

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Rooderkerk over het bericht 'Extern ingehuurde docenten voor scholen bijna twee keer zo duur'

Antwoord op vragen van het lid Rooderkerk over het bericht 'Extern ingehuurde docenten voor scholen bijna twee keer zo duur'. AH 1792 2024Z07495 Antwoord van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) (ontvangen 21 mei 2024) Vraag...

2024D20253

Kamervragen

Antwoord op Vragen van het lid Van Kent over het bericht dat gepensioneerden zich niet serieus genomen voelen

Antwoord op Vragen van het lid Van Kent over het bericht dat gepensioneerden zich niet serieus genomen voelen. AH 1788 2024Z06794 Antwoord van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) (ontvangen 21 mei 2024) 1. Wat is...

2024D20197

Kamervragen

Het bericht ‘Omstreden gebedsgenezer drie avonden in MECC Maastricht’ (L1nieuws.nl, 13 mei 2024)

Het bericht ‘Omstreden gebedsgenezer drie avonden in MECC Maastricht’ (L1nieuws.nl, 13 mei 2024). 2024Z08566 Mondelinge vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Omstreden gebedsgenezer drie avonden in MECC...

2024D20234

Kamervragen

Het bericht ‘Mensen met geldproblemen de dupe van 'handel' in schuldendossiers’ (Rtl.nl, 18 mei 2024)

Het bericht ‘Mensen met geldproblemen de dupe van 'handel' in schuldendossiers’ (Rtl.nl, 18 mei 2024). 2024Z08563 Mondelinge vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Mensen met geldproblemen de dupe...

2024D20228

Kamervragen

Het bericht ‘Twentse fysiotherapeuten maken carrièreswitch: ‘Ik wil niet in dienst zijn van de zorgverzekeraar’’ (Tubantia.nl, 18 mei 2024)

Het bericht ‘Twentse fysiotherapeuten maken carrièreswitch: ‘Ik wil niet in dienst zijn van de zorgverzekeraar’’ (Tubantia.nl, 18 mei 2024). 2024Z08565 Mondelinge vragen van het lid Daniëlle Jansen (Nieuw Sociaal Contract) aan de minister voor Medische Zorg...

2024D20229