Kamervragen

Zoekresultaten (1.924)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Mondelinge vragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

De nucleaire retoriek van Poetin en de uitspraak dat Rusland niet schuwt “alle beschikbare middelen” in te zetten als dat in de ogen van het Kremlin nodig is (Nos.nl, 21 september 2022)

De nucleaire retoriek van Poetin en de uitspraak dat Rusland niet schuwt “alle beschikbare middelen” in te zetten als dat in de ogen van het Kremlin nodig is (Nos.nl, 21 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17790 Mondelinge vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan

2022D37913

Kamervragen

Het bericht ‘Waterbedrijven: binnen enkele jaren dreigt tekort aan drinkwater’ (Nrc.nl, 25 september 2022)

Het bericht ‘Waterbedrijven: binnen enkele jaren dreigt tekort aan drinkwater’ (Nrc.nl, 25 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17789 Mondelinge vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij afwezigheid van

2022D37911

Kamervragen

Het artikel ‘Energiebedrijven in de fout met prijsverhoging: te laat aangekondigd’ (Rtlnieuws.nl, 22 september 2022)

Het artikel ‘Energiebedrijven in de fout met prijsverhoging: te laat aangekondigd’ (Rtlnieuws.nl, 22 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17787 Mondelinge vragen van het lid Erkens (VVD) aan de Minister voor Klimaat en Energie over het artikel «Energiebedrijven

2022D37912

Kamervragen

Het bericht ‘Schiphol vraagt luchtvaartmaatschappijen vluchten te annuleren vanwege drukte’ (Rtlnieuws.nl, 12 september 2022)

Het bericht ‘Schiphol vraagt luchtvaartmaatschappijen vluchten te annuleren vanwege drukte’ (Rtlnieuws.nl, 12 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z16807 Mondelinge vragen van het lid Boucke (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht

2022D35401

Kamervragen

Het bericht dat een leerling omviel van de honger (Nrc.nl, 9 september 2022)

Het bericht dat een leerling omviel van de honger (Nrc.nl, 9 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z16804 Mondelinge vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht dat een leerling omviel van de honger

2022D35399

Kamervragen

De toestroom van internationale studenten (Nrc.nl, 4 september 2022)

De toestroom van internationale studenten (Nrc.nl, 4 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z16225 Mondelinge vragen van het lid Van der Woude (VVD) aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bij afwezigheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en

2022D34229

Kamervragen

Het bericht ‘Staghouwer stapt op als minister van Landbouw’ (Nos.nl, 5 september 2022)

Het bericht ‘Staghouwer stapt op als minister van Landbouw’ (Nos.nl, 5 september 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z16224 Mondelinge vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister-President over het bericht «Staghouwer stapt op als Minister van Landbouw» (Nos.nl, 5

2022D34227

Kamervragen

Het bericht ‘Serieuze zorgen over snelle verspreiding apenpokken: ‘Kan volgende pandemie worden’’ (Ad.nl, 3 juli 2022)

Het bericht ‘Serieuze zorgen over snelle verspreiding apenpokken: ‘Kan volgende pandemie worden’’ (Ad.nl, 3 juli 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z14045 Mondelinge vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, bij afwezigheid van de

2022D29149

Kamervragen

Het bericht ‘Inhalen zorg is uitgesloten’ n.a.v. het RIVM rapport (Telegraaf.nl, 5 juli 2022)

Het bericht ‘Inhalen zorg is uitgesloten’ n.a.v. het RIVM rapport (Telegraaf.nl, 5 juli 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z14043 Mondelinge vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, bij afwezigheid van de Minister van Volksgezondheid,

2022D29144

Kamervragen

Het bericht ‘Criminelen dwingen duizenden jongeren in misdaad: ‘In dat wereldje ben je roofdier of prooi’’ (Ad.nl, 30 juni 2022)

Het bericht ‘Criminelen dwingen duizenden jongeren in misdaad: ‘In dat wereldje ben je roofdier of prooi’’ (Ad.nl, 30 juni 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z14046 Mondelinge vragen van het lid Van Der Werf (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

2022D29138

Kamervragen

Het bericht ‘Inspectie velt hard oordeel over jeugdzorg: feiten rond uithuisplaatsing in geen enkel dossier op orde’ (Trouw.nl, 27 juni 2022)

Het bericht ‘Inspectie velt hard oordeel over jeugdzorg: feiten rond uithuisplaatsing in geen enkel dossier op orde’ (Trouw.nl, 27 juni 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z13309 Mondelinge vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de Minister voor Rechtsbescherming over

2022D27536

Kamervragen

De oplopende besmettingscijfers met corona en de positie van kwetsbare ouderen (Rtlnieuws.nl, 25 juni 2022)

De oplopende besmettingscijfers met corona en de positie van kwetsbare ouderen (Rtlnieuws.nl, 25 juni 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z13310 Mondelinge vragen van het lid Van Wijngaarden (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de oplopende

2022D27537

Kamervragen

Het bericht ‘Ministerie deelde vroege RIVM-memo over vastlopen zorg niet met ziekenhuizen’ (Nos.nl, 27 juni 2022)

Het bericht ‘Ministerie deelde vroege RIVM-memo over vastlopen zorg niet met ziekenhuizen’ (Nos.nl, 27 juni 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z13311 Mondelinge vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht

2022D27538

Kamervragen

Het bericht ‘Jongere razendsnel aan de bak, ’stigma voor wie al meer dan halfjaar zoekt’ (Telegraaf.nl, 17 juni 2022)

Het bericht ‘Jongere razendsnel aan de bak, ’stigma voor wie al meer dan halfjaar zoekt’ (Telegraaf.nl, 17 juni 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z12618 Mondelinge vragen van het lid Palland (CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht

2022D26174

Kamervragen

Het bericht ‘Problematische ongelijkheid in schoolkansen tussen kinderen in Randstad en daarbuiten’ (Ad.nl, 18 juni 2022)

Het bericht ‘Problematische ongelijkheid in schoolkansen tussen kinderen in Randstad en daarbuiten’ (Ad.nl, 18 juni 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z12619 Mondelinge vragen van het lid De Hoop (PvdA) aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het

2022D26175

Naar boven