Kamervragen

Zoekresultaten (90.359)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Boswijk over ‘Het reduceren van stikstofuitstoot door het uitkopen van industriële bedrijven’

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Boswijk over ‘Het reduceren van stikstofuitstoot door het uitkopen van industriële bedrijven’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3232 Vragen van de leden

2022D26492

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-1378393388-29 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-1378393388-29 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32513

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt. AH 3680 2020Z15292 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van de leden Leijten en

2022D32433

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ephraim over fraude met compensatieregeling toeslagenaffaire

Antwoord op vragen van het lid Ephraim over fraude met compensatieregeling toeslagenaffaire. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3231 Vragen van het lid Ephraim (Groep van Haga) aan de Staatssecretaris van

2022D26351

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties. AH 3681 2022Z15314 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over bijwerkingen coronavaccinaties (2022Z15314, ingezonden op 25 juli 2022) kunnen tot mijn spijt

2022D32505

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 15 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over opzeggen

2022D32512

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht 'Ons belastinggeld komt niet goed in de klas terecht'

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht 'Ons belastinggeld komt niet goed in de klas terecht'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3230 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister voor

2022D26543

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van der Molen over het bericht 'Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw'

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van der Molen over het bericht 'Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3228 Vragen van de leden Boswijk en Van

2022D26300

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de opvolging van het advies van de commissie-Hordijk over AERIUS

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de opvolging van het advies van de commissie-Hordijk over AERIUS. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3227 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Ministers

2022D26298

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Sahla en Bikker over het PGB

Antwoord op vragen van de leden Sahla en Bikker over het PGB. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3229 Vragen van de leden Sahla (D66) en Bikker (ChristenUnie) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport

2022D26335

Kamervragen

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125157 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125157 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina

2022D32511

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4068870 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4068870 Pagina van 1

2022D32510

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bezoek aan Oekraïne

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bezoek aan Oekraïne. KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4279824 KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4279824 Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van Kabinet Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag

2022D32509

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het bericht 'Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het bericht 'Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3226 Vragen van het lid Leijten (SP)

2022D26641

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over het gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over het gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3225 Vragen van het lid Van Esch

2022D26628

Naar boven