Kamervragen

Zoekresultaten (97.315)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar. AH 107 2023Z14820 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 28...

2023D39629

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer...

2023D38479

Kamervragen

Het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’

Het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z14407 Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Boswijk (CDA) aan de Minister...

2023D34656

Kamervragen

Het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’

Het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z14318 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Ministers...

2023D34378

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bisschop en Boswijk over het bericht 'Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bisschop en Boswijk over het bericht 'Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2023D38483

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over over het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over over het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’. Directoraat Generaal Landelijk Gebied en Stikstof Ons kenmerk DGLGS / 36231890 Pagina van 6 Directoraat Generaal Landelijk...

2023D39634

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Boswijk over het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Boswijk over het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’. Directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijke Gebied Ons kenmerk DGRTLG / 36166576 Pagina van 6 Directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijke...

2023D39636

Kamervragen

De situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

De situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z14820 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Ministers van Economische Zaken...

2023D35815

Kamervragen

De wateroverlast in Zuid-Limburg

De wateroverlast in Zuid-Limburg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z15152 Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de...

2023D36736

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot vragen gesteld over de wateroverlast in Zuid-Limburg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot vragen gesteld over de wateroverlast in Zuid-Limburg. AH 106 2023Z15152 Mededeling van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 28 september 2023) Op 13 september 2023 heeft het...

2023D39621

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over dat de gemeentevlag, de provincievlag en de Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over dat de gemeentevlag, de provincievlag en de Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren. AH 105 2023Z14139 Antwoord van minister-president Rutte (Algemene...

2023D39605

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de gelekte migratiebrief

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de gelekte migratiebrief. AH 102 2023Z14608 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 28 september 2023) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr. 47 Vraag...

2023D39536

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over mogelijke spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over mogelijke spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane. AH 100 2023Z11492 Antwoord van staatssecretaris De Vries (Financiën – Toeslagen en Douane), mede namens de ministers van...

2023D39530

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het bericht ‘Draagvlak minder door incidenten opvang’

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het bericht ‘Draagvlak minder door incidenten opvang’. AH 101 2023Z14271 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 28 september 2023) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar...

2023D39532

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over politieke processen die beperkte OM-capaciteit opsouperen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over politieke processen die beperkte OM-capaciteit opsouperen. AH 104 2023Z15150 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 28 september 2023) Vraag 1 Bent u bekend met het...

2023D39599