Kamervragen

Zoekresultaten (90.359)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

De gasopslag Norg

De gasopslag Norg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15515 Vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de gasopslag Norg (ingezonden 11 augustus 2022). Vraag 1 Klopt het dat gasopslag Norg inmiddels voor 80% is gevuld, maar dat sinds 6 augustus

2022D32393

Kamervragen

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15516 Vragen van het lid Idsinga (VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën over de opinie «Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel

2022D32394

Kamervragen

Het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden

Het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15517 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun

2022D32395

Kamervragen

De Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa

De Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15514 Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa (ingezonden 11 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend

2022D32392

Kamervragen

Een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride

Een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15513 Vragen van de leden Van Ginneken en Van der Laan (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een

2022D32391

Kamervragen

Het artikel “Onder de radar”

Het artikel “Onder de radar”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15500 HERDRUK* Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van het artikel «Onder de radar» (ingezonden 10 augustus 2022). Vraag 1 Bent u

2022D32361

Kamervragen

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15499 Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Dassen (VOLT), Azarkan (DENK) en Van der Plas (BBB) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de stukken van de

2022D32360

Kamervragen

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15501 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat & Energie over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de

2022D32362

Kamervragen

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15497 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

2022D32358

Kamervragen

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15498 Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het boek «De

2022D32359

Kamervragen

Het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt

Het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15495 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en

2022D32353

Kamervragen

De tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie

De tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15496 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige

2022D32357

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee. AH 3665 2022Z15293 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het bericht dat onder meer UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland de opvang van asielzoekers op cruiseschepen op zee kwalificeren als ‘een

2022D32381

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'. AH 3663 2022Z13084 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar

2022D32379

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’. AH 3664 2022Z15291 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Klopt het dat u van plan bent asielzoekers op te vangen op (cruise)schepen die niet zijn

2022D32380

Naar boven