Kamervragen

Zoekresultaten (90.359)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen. AH 3674 2022Z15174 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3646 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht 'Veiligheidsregio's zitten

2022D32425

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers. AH 3673 2022Z15260 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Hardenberg: te veel overlastgevende asielzoekers’ (1)? Antwoord op vraag 1

2022D32414

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin. AH 3672 2022Z13752 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 12 augustus 2022) Hierbij

2022D32413

Kamervragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15523 Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht «Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau

2022D32418

Kamervragen

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15525 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brandbrief «saneringsregeling visserij» (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Heeft

2022D32420

Kamervragen

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15524 Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van

2022D32419

Kamervragen

Personeelstekorten overheid

Personeelstekorten overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15526 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over personeelstekorten overheid (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Ook

2022D32421

Kamervragen

De bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond

De bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15527 Vragen van het lid Palland (CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Justitie en Veiligheid en

2022D32422

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. AH 3670 2022Z15265 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 11 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen

2022D32406

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang. AH 3671 2022Z15264 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 11 augustus 2022) Hierbij deel ik u, mede namens de

2022D32407

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz. AH 3669 2022Z12932 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 11 augustus 2022) 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Zware depressie? 17 maanden wachten op hulp’? 1) Antwoord 1 Ja. 2. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat zorgverzekeraars in

2022D32405

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over Protonencentra

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over Protonencentra. AH 3667 2022Z15289 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 augustus 2022) De vragen van het lid mevrouw Van den Berg (CDA) over Protonencentra (2022Z15289, ingezonden 22 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke

2022D32390

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. AH 3668 2022Z15263 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 11 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Podt (D66), van uw Kamer aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

2022D32397

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het rapport Drugs de Baas d.d. 23 juni 2022, Denktank: drugsmisdaad wel te bestrijden, reguleer xtc en onderschep de coke d.d. 22 juni 2022

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het rapport Drugs de Baas d.d. 23 juni 2022, Denktank: drugsmisdaad wel te bestrijden, reguleer xtc en onderschep de coke d.d. 22 juni 2022. AH 3666 2022Z15269 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en

2022D32389

Kamervragen

Het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”

Het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15518 Vragen van de leden Idsinga en Paul (beiden VVD) aan de Staatssecretarissen van Financiën over het bericht «Ook personeelstekorten bij

2022D32396

Naar boven