Kamervragen

Zoekresultaten (98.089)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over eennieuw azc in Alphen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over eennieuw azc in Alphen. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500...

2023D48412

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus...

2023D48413

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de zoutwinning in het Heiligerleeveld

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de zoutwinning in het Heiligerleeveld. Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Transitie Diepe Ondergrond Ons kenmerk PDGGO-DTDO / 41205609 Pagina van 2 Programma DG Groningen en Ondergrond...

2023D48411

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Temmink over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de Wet open overheid (Woo)

Antwoord op vragen van het lid Temmink over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de Wet open overheid (Woo). Pagina van Pagina van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum Kenmerk 2023-0000691606...

2023D48405

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Akerboom over ‘de gruwelijke jacht op kangoeroes in Australië, die nog altijd wordt ondersteund in Nederland door kangoeroeproducten te importeren.’

Antwoord op vragen van het lid Akerboom over ‘de gruwelijke jacht op kangoeroes in Australië, die nog altijd wordt ondersteund in Nederland door kangoeroeproducten te importeren.’. AH 560 2023Z18331 Antwoord van minister Adema (Landbouw, Natuur en...

2023D48389

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over de voorgenomen gebiedssluiting voor de visserij in de Voordelta

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over de voorgenomen gebiedssluiting voor de visserij in de Voordelta. AH 558 2023Z19351 Mededeling van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 7 december 2023) De door het lid...

2023D48388

Kamervragen

Het bericht dat de commerciële huisartsenketens Co-med doorgaat met overnames van nieuwe praktijken

Het bericht dat de commerciële huisartsenketens Co-med doorgaat met overnames van nieuwe praktijken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19802 Vragen van het lid Dijk (SP) aan de...

2023D48336

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Helder over de berichten 'Explosie bij woning Slotermeer: voordeur en ramen beschadigd' en 'Onrust om bommen bij burgemeesters'

Antwoord op vragen van het lid Helder over de berichten 'Explosie bij woning Slotermeer: voordeur en ramen beschadigd' en 'Onrust om bommen bij burgemeesters'. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE VEILIGHEID EN BESTUUR  DATUM 7 DECEMBER 2023...

2023D48396

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het artikel ‘Het ‘giftigste’ terrein van Nederland wordt eindelijk aangepakt, maar zorgen bij omgeving blijven’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het artikel ‘Het ‘giftigste’ terrein van Nederland wordt eindelijk aangepakt, maar zorgen bij omgeving blijven’. AH 559 2023Z18920 Mededeling van staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 7 december...

2023D48391

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Dijk (SP) over het...

2023D48398

Kamervragen

Het bericht ‘Duitse regeringspartij: Antisemieten mogen geen Duitser worden’

Het bericht ‘Duitse regeringspartij: Antisemieten mogen geen Duitser worden’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19801 Vragen van het lid Diederik van Dijk (SGP) aan de Minister en...

2023D48335

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?’

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met...

2023D48289

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Heerema over het artikel ‘Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam, drie ritten in Nederland’

Antwoord op vragen van het lid Heerema over het artikel ‘Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam, drie ritten in Nederland’. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F...

2023D48356

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het nieuwsbericht ‘Lien mag niet meer werken als treinassistente omdat ze een abaya draagt: ‘Voelde me vernederd’’

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het nieuwsbericht ‘Lien mag niet meer werken als treinassistente omdat ze een abaya draagt: ‘Voelde me vernederd’’. AH 554 2023Z16410 Antwoord van minister Van Gennip (Sociale Zaken...

2023D48319

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over de vergunning van Sitech om vervuild afvalwater van Chemelot te lozen op de Maas

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over de vergunning van Sitech om vervuild afvalwater van Chemelot te lozen op de Maas. AH 555 2023Z19478 Mededeling van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 7 december...

2023D48347