Kamervragen

Zoekresultaten (100.177)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over het artikel 'Netbeheerders kunnen weinig met prioriteit voor Brainport'

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over het artikel 'Netbeheerders kunnen weinig met prioriteit voor Brainport'. AH 1793 2024Z06426 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie), mede namens de minister van...

2024D20259

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’. AH 1789 2024Z06200 Antwoord van minister Dijkstra (Medische Zorg) (ontvangen 21 mei 2024) Zie...

2024D20220

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'. AH 1791 2024Z07376 Antwoord van minister Van Weyenberg (Financiën) (ontvangen 21 mei 2024) Vraag 1 Wat...

2024D20226

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit ’s avonds'

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit ’s avonds'. AH 1790 2024Z07590 Antwoord van minister Dijkstra (Medische Zorg) (ontvangen 21 mei 2024) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar...

2024D20224

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Rooderkerk over het bericht 'Extern ingehuurde docenten voor scholen bijna twee keer zo duur'

Antwoord op vragen van het lid Rooderkerk over het bericht 'Extern ingehuurde docenten voor scholen bijna twee keer zo duur'. AH 1792 2024Z07495 Antwoord van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) (ontvangen 21 mei 2024) Vraag...

2024D20253

Kamervragen

Antwoord op Vragen van het lid Van Kent over het bericht dat gepensioneerden zich niet serieus genomen voelen

Antwoord op Vragen van het lid Van Kent over het bericht dat gepensioneerden zich niet serieus genomen voelen. AH 1788 2024Z06794 Antwoord van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) (ontvangen 21 mei 2024) 1. Wat is...

2024D20197

Kamervragen

Het bericht ‘Omstreden gebedsgenezer drie avonden in MECC Maastricht’ (L1nieuws.nl, 13 mei 2024)

Het bericht ‘Omstreden gebedsgenezer drie avonden in MECC Maastricht’ (L1nieuws.nl, 13 mei 2024). 2024Z08566 Mondelinge vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Omstreden gebedsgenezer drie avonden in MECC...

2024D20234

Kamervragen

Het bericht ‘Mensen met geldproblemen de dupe van 'handel' in schuldendossiers’ (Rtl.nl, 18 mei 2024)

Het bericht ‘Mensen met geldproblemen de dupe van 'handel' in schuldendossiers’ (Rtl.nl, 18 mei 2024). 2024Z08563 Mondelinge vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Mensen met geldproblemen de dupe...

2024D20228

Kamervragen

Het bericht ‘Twentse fysiotherapeuten maken carrièreswitch: ‘Ik wil niet in dienst zijn van de zorgverzekeraar’’ (Tubantia.nl, 18 mei 2024)

Het bericht ‘Twentse fysiotherapeuten maken carrièreswitch: ‘Ik wil niet in dienst zijn van de zorgverzekeraar’’ (Tubantia.nl, 18 mei 2024). 2024Z08565 Mondelinge vragen van het lid Daniëlle Jansen (Nieuw Sociaal Contract) aan de minister voor Medische Zorg...

2024D20229

Kamervragen

Het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord'

Het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord'. 2024Z08588 (ingezonden 21 mei 2024) Vragen van het lid Podt (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken...

2024D20166

Kamervragen

Het onvoldoende benutten van mediation in strafzaken

Het onvoldoende benutten van mediation in strafzaken. 2024Z08591 (ingezonden 21 mei 2024) Vragen van het lid Lahlah (GroenLinks-PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het onvoldoende benutten van mediation in strafzaken.   Kent u het bericht...

2024D20167

Kamervragen

Aanbestedingsbureaucratie bij defensieaankopen

Aanbestedingsbureaucratie bij defensieaankopen. 2024Z08590 (ingezonden 21 mei 2024) Vragen van de leden Eerdmans (JA21) en Tuinman (BBB) aan de minister van Defensie over aanbestedingsbureaucratie bij defensieaankopen. 1. Bent u bekend met de artikelen 'Met al die miljarden...

2024D20163

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Hirsch en Teunissen over exportkredietverzekeringen voor de baggersector

Antwoord op vragen van de leden Hirsch en Teunissen over exportkredietverzekeringen voor de baggersector. AH 1786 2024Z05755 Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst), mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2024D20067

Kamervragen

Uitstel beantwoording van het lid Teunissen over het bericht dat de schade van weersextremen in 2023 in Europa 13,4 miljard euro bedroeg

Uitstel beantwoording van het lid Teunissen over het bericht dat de schade van weersextremen in 2023 in Europa 13,4 miljard euro bedroeg. AH 1787 2024Z07496 Mededeling van minister Van Weyenberg (Financiën) (ontvangen 21 mei 2024) Hierbij...

2024D20069

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Pijpelink over te lage schooladviezen voor bijna de helft van de Drentse basisschoolleerlingen

Antwoord op vragen van het lid Pijpelink over te lage schooladviezen voor bijna de helft van de Drentse basisschoolleerlingen. AH 1785 2024Z05758 Antwoord van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) (ontvangen 21 mei 2024) Vraag 1...

2024D20063