Kamervragen

Zoekresultaten (90.371)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Ons kenmerk DGKE-DE / 22398200 Pagina van 4 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

2022D32554

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 16 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4071432 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER 

2022D32553

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift. AH 3694 2022Z15332 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw

2022D32545

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over de 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over de 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland. AH 3693 2022Z15335 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 16 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Mutluer (PvdA), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over de

2022D32544

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’. Hierbij treft u aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’, ingezonden op 21 juni 2022 met kenmerk 2022Z12634. Veel van de gestelde vragen zien op de toegevoegde

2022D32543

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over biologische oorlogsvoering en DNA-specifieke wapens

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over biologische oorlogsvoering en DNA-specifieke wapens. AH 3692 2022Z15378 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 augustus 2022) De vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over biologische oorlogsvoering en DNA-specifieke wapens (2022Z15378,

2022D32522

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22396171 Pagina van 5 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

2022D32532

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 16 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4032360 DIRECTORAAT-GENERAAL

2022D32531

Kamervragen

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel. 2022Z15566 (ingezonden 16 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel.   1 Bent u bekend met het artikel “Jamal

2022D32529

Kamervragen

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. 2022Z15567 (ingezonden 16 augustus 2022) Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping.  1. Heeft u kennis genomen van het bericht (26 juli 2022) van de

2022D32530

Kamervragen

Ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne

Ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne. 2022Z15565 (ingezonden 16 augustus 2022) Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne   1 Bent u op de hoogte van het feit dat de Russische militaire agressie in Oekraïne niet alleen

2022D32528

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over de spoedeisende hulppost van het LangeLand Ziekenhuis die drie dagen per week gaat sluiten

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over de spoedeisende hulppost van het LangeLand Ziekenhuis die drie dagen per week gaat sluiten. AH 3691 2022Z15346 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 augustus 2022) De vragen van het lid Hijink (SP) over de spoedeisende hulppost van het LangeLand

2022D32519

Kamervragen

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. AH 3688 2022Z15265 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 15 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3670

2022D32511

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan. AH 3690 2022Z15227 Antwoord van minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 augustus 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘European Commission's Von Der Leyen Visits Azerbaijan To Seek Deal On Natural Gas’?[1] Antwoord Ja. Vraag

2022D32513

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis. AH 3687 2022Z12395 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 15 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3486 Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D32510

Naar boven