Kamervragen

Zoekresultaten (90.352)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

De ongekende droogte en de rol van de landbouw

De ongekende droogte en de rol van de landbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15534 Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over de ongekende droogte en de rol

2022D32452

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de situatie van de Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Murza

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de situatie van de Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Murza. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-193893194-64 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-193893194-64 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32467

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Piri over het bericht ‘Moroccan authorities accused of trying to cover up Melilla deaths’

Antwoord op vragen van het lid Piri over het bericht ‘Moroccan authorities accused of trying to cover up Melilla deaths’. Onze Referentie BZDOC-381638574-46 Onze Referentie BZDOC-381638574-46 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses

2022D32470

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Roon over VN-rapporteur die sanctiebeleid onderzoekt en haar donateurs

Antwoord op vragen van het lid Roon over VN-rapporteur die sanctiebeleid onderzoekt en haar donateurs. Onze Referentie BZDOC-596911800-22 Onze Referentie BZDOC-596911800-22 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag

2022D32466

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Van Ginneken over het bericht 'Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Van Ginneken over het bericht 'Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten'. AH 3679 2022Z15295 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van de leden Raemakers en Van Ginneken (beiden D66) over het bericht

2022D32449

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt. De vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van

2022D32433

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer. AH 3678 2022Z15337 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende

2022D32437

Kamervragen

De toename van het aantal plofkraken

De toename van het aantal plofkraken. 2022Z15544 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake de toename van het aantal plofkraken   1) Bent u bekend met de berichtgeving over de zorgelijke toename van het aantal plofkraken, die gepaard gaan met heftige explosies en

2022D32462

Kamervragen

De bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland

De bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland. 2022Z15545 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van de leden Tielen en Van der Woude (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland.   1. Hoe kwalificeert u de bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland op dit

2022D32463

Kamervragen

Het gebruik van Energie en de plek waar de miljardenwinsten terecht komen, terwijl de Nederlandse huishoudens in Energie-armoede vervallen

Het gebruik van Energie en de plek waar de miljardenwinsten terecht komen, terwijl de Nederlandse huishoudens in Energie-armoede vervallen. 2022Z15548 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Financiën, de staatssecretaris van Mijnbouw en de Minister-President over

2022D32465

Kamervragen

Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht

Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht. 2022Z15547 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Minhas (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht “Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht”     1. Bent u bekend met het bericht “Nederlands

2022D32464

Kamervragen

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie. 2022Z15538 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) aan de minister van Financiën over terugfluiten ECB-president in aanpak inflatie   1 Bent u bekend met het artikel ’Kaag en co moeten de ECB nu terugfluiten’ van De Telegraaf van 13 augustus jl.? 1)   2 Bent u

2022D32456

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over uitstellen operaties in Drentse ziekenhuizen door tekort medische materialen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over uitstellen operaties in Drentse ziekenhuizen door tekort medische materialen. AH 3677 2022Z15338 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over uitstellen operaties in Drentse ziekenhuizen

2022D32435

Kamervragen

Geleverde streek aan vissers

Geleverde streek aan vissers. 2022Z15537 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over geleverde streek aan vissers.   1 Bent u bekend met het nieuws dat vissers woest op u zijn vanwege uw slikken of stikken-beleid jegens de in nood verkerende

2022D32455

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Marijnissen en Leijten over ‘de rol van de premier in de Uber-files’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Marijnissen en Leijten over ‘de rol van de premier in de Uber-files’. AH 3676 2022Z15050 Mededeling van minister Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 15 augustus 2022) De schriftelijke vragen van de leden Marijnissen en Leijten (SP) over ‘de rol van de premier in de Uber-files’ (2022Z15050, ingezonden

2022D32434

Naar boven