Kamervragen

Zoekresultaten (90.377)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. 2022Z15586 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties   1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van 23 juni 2022 dat verslag doet van het onderzoek naar de oversterfte?   2 Bent u bekend met de

2022D32573

Kamervragen

Baby-bv

Baby-bv. 2022Z15584 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de staatssecretaris van Financiën (belastingzaken) over baby-bv.   1 Bent u van mening dat belastingconstructies zoals baby-bv’s onwenselijk zijn?   2 Hoe vaak komt het voor dat minderjarigen volledig of meer dan 50 procent van de aandelen bezitten in

2022D32572

Kamervragen

Luxetaks op drinkwater

Luxetaks op drinkwater. 2022Z15581 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over luxetaks op drinkwater    1) Bent u bekend met de berichtgeving over een luxetaks op drinkwater? (1)   2) Deelt u de mening dat drinkwater een primaire levensbehoefte is, die niet alleen weggelegd dient te

2022D32569

Kamervragen

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’. 2022Z15582 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’   1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vermogenden

2022D32570

Kamervragen

De vaccinatie tegen apenpokken

De vaccinatie tegen apenpokken. 2022Z15583 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatie tegen apenpokken.   1.            Erkent u dat het een moeizaam en tijdrovend proces voor de GGD is om in kaart te brengen wie er risico loopt op apenpokken

2022D32571

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’. Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van de leden Slootweg en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht ‘Als

2022D32565

Kamervragen

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15567 Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

2022D32530

Kamervragen

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15566 Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt

2022D32529

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines. AH 3699 2022Z13483 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3440 1 Bent u bekend met de toename aan cyberaanvallen op windturbines op Europees grondgebied? Antwoord Ja ik ben

2022D32554

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘. AH 3698 2022Z12489 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3499 Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D32553

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’. AH 3697 2022Z12634 Antwoord van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3356 Veel van de gestelde vragen zien op de toegevoegde waarde van de

2022D32543

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’. AH 3695 2022Z10388 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3150

2022D32531

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'. AH 3696 2022Z15275 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 16 augustus 2022) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat in Duitsland Uniper de staat om financiële steun heeft gevraagd? Hoe is de situatie op

2022D32532

Kamervragen

Ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne

Ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15565 Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne (ingezonden 16 augustus

2022D32528

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift. AH 3694 2022Z15332 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw

2022D32545

Naar boven