Kamervragen

Zoekresultaten (90.292)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona. In deze brief treft u de beantwoording aan van de vragen die op 4 augustus 2022 zijn gesteld door lid Koerhuis aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat veteranen niet naar de

2022D32305

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 9 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht

2022D32302

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32301

Kamervragen

De situatie in Suriname

De situatie in Suriname. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15486 Vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de situatie in Suriname (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Zijn de

2022D32288

Kamervragen

Verslag van staatskasfraude in Suriname

Verslag van staatskasfraude in Suriname. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15487 Vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1) aan de Minister-President en de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over verslag van staatskasfraude in Suriname (ingezonden 9 augustus 2022).

2022D32289

Kamervragen

Fors hogere rekening drinkwater

Fors hogere rekening drinkwater. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15483 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over fors hogere rekening drinkwater (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het feit dat de rekening voor drinkwater

2022D32286

Kamervragen

De wettelijke verankering van coronamaatregelen in de Wpg

De wettelijke verankering van coronamaatregelen in de Wpg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15482 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wettelijke verankering van coronamaatregelen in de Wpg (ingezonden 9

2022D32285

Kamervragen

De aanpak van illegale boerenacties

De aanpak van illegale boerenacties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15481 Vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van illegale boerenacties (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Bent u het eens met de stelling dat

2022D32284

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ. Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over de GGZ (2022Z14909). Hoogachtend, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder Pagina van Pagina van Pagina van Pagina van Antwoorden op Kamervragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over de

2022D32295

Kamervragen

Het bericht ‘LangeLand sluit SEH tijdelijk om tekort SEH-artsen’

Het bericht ‘LangeLand sluit SEH tijdelijk om tekort SEH-artsen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15484 Vragen van het lid Van den Hil (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht: «LangeLand sluit SEH tijdelijk om tekort SEH-artsen»

2022D32287

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren. Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Ons kenmerk DGA-DAD / 22344497 Pagina van 2 Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

2022D32290

Kamervragen

Taiwan en China

Taiwan en China. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15480 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Taiwan en China. (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «China zegt dat militaire oefeningen bij

2022D32283

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over beschikbaarheid van nachtzorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over beschikbaarheid van nachtzorg. De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over beschikbaarheid van nachtzorg (2022Z15220, ingezonden 19 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording

2022D32266

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Slootweg over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Slootweg over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'. AH 3649 2022Z15178 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen 8 augustus 2022) Hierbij deel ik u,

2022D32256

Kamervragen

Het illegaal boren naar zout

Het illegaal boren naar zout. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15472 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het illegaal boren naar zout (ingezonden 8 augustus 2022). Vraag 1 Kent u de artikelen

2022D32251

Naar boven