Schriftelijke vragen : Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Patijn en Van Oostenbruggen over "regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)"

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid