Schriftelijke vragen : Lucratief belang en partiële buitenlandse belastingplicht

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Maatoug en Stultiens over partiële buitenlandse belastingplicht en de lucratiefbelangregeling

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën