Schriftelijke vragen : Deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Chakor over deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties