Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic over het Volkskrant artikel ‘Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht Meer sleepnet­visserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar

Indiener I. Kostic, Tweede Kamerlid