Schriftelijke vragen : Het bericht Meer sleepnet­visserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Gericht aan
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof
  • Indiener
    Ines Kostić, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic over het Volkskrant artikel ‘Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit