Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen zoals in deze vragen geformuleerd onder i, j, r, s en t

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De voortgang van kabinetsdoelstellingen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid