Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ouwehand en Kostic over ‘de toelating van glyfosaat met tien jaar verlengen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De toelating van glyfosaat met tien jaar verlengen.

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid