Schriftelijke vragen : Het onder druk zetten van de minister van LNV om glyfosaat niet te verbieden.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ouwehand en Kostic over ‘het onder druk zetten van de minister van LNV om glyfosaat niet te verbieden’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat