Schriftelijke vragen : Ombouwen onzelfstandige studentenkamers

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën
  • Indiener
    Jan Paternotte, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over ombouwen van onzelfstandige studentenkamers

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over het ombouwen van onzelfstandige studentenkamers naar studio’s

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties