Schriftelijke vragen : Het bericht dat er vijf jaar na ramp met MSC Zoe duidelijk wordt waar de troep ligt

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bamenga en De Hoop over het bericht dat vijf jaar na ramp met MSC Zoe duidelijk wordt waar de troep ligt

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat