Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen ‘derdelanders’ toe’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Koekkoek over het bericht 'Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toe'

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid