Schriftelijke vragen : De visserij en ETS-2

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Flach, Vedder, Postma, Grinwis en Pierik over de visserij en ETS-2

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit