Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sneller en Zeedijk over de Chinese cyberaanvallen op Nederlandse Kamerleden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Zeedijk over de Chinese cyberaanvallen op Nederlandse Kamerleden

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

De Chinese cyberaanvallen op Nederlandse Kamerleden

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid