Schriftelijke vragen : Mankementen in het huidige boetesysteem in Nederland

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen, Lahlah, El Abassi en Palmen over mankementen in het huidige boetesysteem in Nederland

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid