Schriftelijke vragen : Het al dan niet starten met re-integratie activiteiten door een levenslanggestrafte

Download

Indieners

  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    Ulysse Ellian, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ellian over het al dan niet starten met re-integratie activiteiten door een levenslanggestrafte

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over het al dan niet starten met re-integratie activiteiten door een levenslanggestrafte

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming