Schriftelijke vragen : De berichten ‘Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS’ en ‘Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg
  • Indiener
    Jimmy Dijk, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over de berichten 'Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS' en 'Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken'

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de berichten 'Bestuurders UMCG declareren voor ton aan autoritten en 15.000 euro voor trip VS' en 'Ziekenhuisbestuurders houden zich niet aan declaratie-afspraken'

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport