Schriftelijke vragen : De procedure voor de benoeming van een nieuwe gezaghebber voor Sint-Eustatius en het resulterende aanwijzen van de huidige regeringscommissaris

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Peter van Haasen, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haasen over de procedure voor de benoeming van een nieuwe gezaghebber voor Sint Eustatius en het resulterende aanwijzen van de huidige regeringscommissaris

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties