Schriftelijke vragen : De zero-emissiezones

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Veltman en Kisteman over de zero-emissiezones

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat