Schriftelijke vragen : Het bericht dat UNRWA toch 68 miljoen euro krijgt vanuit de EU

Download

Indieners

  • Gericht aan
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Indiener
    Dennis Ram, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ram over het bericht dat UNRWA toch 68 miljoen euro krijgt vanuit de EU

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking