Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Paternotte, Sneller en Veldkamp over het artikel 'Gemeenten bereiden zich voor op ‘paspoortpiek’, vacatures staan open en noodplannen liggen klaar'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Gemeenten bereiden zich voor op ‘paspoortpiek’, vacatures staan open en noodplannen liggen klaar'

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid