Schriftelijke vragen : Het bericht 'Mostafa is ongedocumenteerd, op leeftijd en nergens welkom - behalve in de Pauluskerk in Rotterdam'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Gericht aan
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht 'Mostafa is ongedocumenteerd, op leeftijd en nergens welkom – behalve in de Pauluskerk in Rotterdam'

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid