Schriftelijke vragen : Het bericht dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de hoogte van terugleverkosten bij zonnepanelen onderzoekt

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Indiener
    Henri Bontenbal, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de hoogte van terugleverkosten bij zonnepanelen onderzoekt

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bontenbal over het bericht dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de hoogte van terugleverkosten bij zonnepanelen onderzoekt

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie