Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Timmermans, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Timmermans, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Timmermans, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland

Indiener M. Rutte, minister-president

Schriftelijke vragen

De Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland

Indiener F.C.G.M. Timmermans, Tweede Kamerlid