Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kathmann, Six Dijkstra en Sneller over de verhuizing van het.nl domein

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kathmann, Six Dijkstra en Sneller over de verhuizing van het .nl domein

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

De verhuizing van het .nl domein

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid