Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele ‘winstjes’ hier en daar’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tseggai en Maatoug over het bericht ‘Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele ‘winstjes’ hier en daar’

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tseggai en Maatoug over het bericht 'Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele 'winstjes' hier en daar'

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën