Schriftelijke vragen : Het artikel 'De bouw van 'snelle' flexwoningen ligt mijlenver achter op schema'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Welzijn en Postma over het artikel 'De bouw van snelle flexwoningen ligt mijlenver achter op schema'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties