Schriftelijke vragen : De tekortkomingen in de geboortezorg voor asielzoekers

Download

Indieners

 • Gericht aan
  E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Gericht aan
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Gericht aan
  C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • Indiener
  Wieke Paulusma, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Podt over de tekortkomingen in de geboortezorg voor asielzoekers

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid