Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Sabotage in Iran: een missie in duisternis’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid van Nispen over bericht ‘Sabotage in Iran: een missie in duisternis’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties