Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Slagt-Tichelman over het smaakjesverbod voor e-sigaretten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het smaakjesverbod voor e-sigaretten

Indiener E. Slagt-Tichelman, Tweede Kamerlid