Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kostic´ over de noodzakelijke verbeteringen aan het statiegeldsysteem

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De noodzakelijke verbeteringen aan het statiegeldsysteem

Indiener I. Kostic, Tweede Kamerlid