Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Bamenga over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘EU andRwanda sign a Memorandum of Understanding on SustainableRaw Materials Value Chains’

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid