Schriftelijke vragen : Het bericht 'Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake: ’Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening’'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Henk de Vree, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Vree over het bericht 'Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake: 'Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening''

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid De Vree over het bericht ‘Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake’

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën